Epermanis, Pēteris

 

Vārds   

Pēteris

Uzvārds   

Epermanis

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1911.gada 31.jūlijā

Miris   

1956.gada februārī

Apbedīts   

Limbažu pareizticīgo kapos

Joma

 

Nodarbošanās

literāts

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras novads

Pilsēta

 

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Epermanis Pēteris- (dz. 1911. 31.VII Valmieras novadā- 1956 II, apbedīts Limbažu pareizticīgo kapos)- literāts.
Mācījies Lādē, Limbažu draudzes skolā, Limbažu valsts ģimnāzijā (1926-1930). Strādājis Limbažu pagasta valdē par kancelejas ierēdni 91930-37), Rīgā rūpnīcas VEF kadru daļā (1930- 1940). No 1944.g. februāra bijis latviešu karavīru frontes laikraksta "Daugavas Vanagi" līdzstrādnieks. Pēc 2. pasaules kara dzīvojis Limbažos, strādājis par naktssargu, rakstījis dzeju, prozu.
Dzejoļus publicējis kopš 1930. gada- "Vēstule meitenei" ("Jauno Trauksme", 3). Izdoti krājumi "Mana Solveiga" (1937), "Mūžīgās vēstules" (1938) - formas izveidē moderna mīlas lirika. Iespējams, sastādījis kopkrājumu "No zobena saule lēks"(1943), kurā vairāki Epermaņa dzejoļi. Sakārtojis neizdotus dzejoļu krājumus "Mākoņu ceļš", "Sila dzeguze", "Klusuma aka", "Rudens Dziesma", "Glāsts", "Dziesma par smilgu","Ciemā pie Antonijas", Poēmas"(visi 1944), "Vecums", "Viršu dārzs", "Kamene", "Zvejnieks upē nobridies", "Vēja zirdziņš", "Ziemeļzeme", "Tonīte","Trīs poēmas", "Antonija" (visi 1945), "Viršu dārzs", "Ūdeņi runā" (abi 1946), "Teikas un balādes" (1947), "Skaidrība", "Mīlas ugunis", "Dzidrais avots", "Lapu melodijas" (visi 1951), "Saules putni" (1955) u.c. Manuskripti glabājas pie dzejnieka atraitnes Antonijas Epermanes un Limbažu muzejā.

   
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 180.lpp.
  • Daiņa, Īrisa Dzejnieku Pēteri Epermani atceroties :[Sakarā ar 85.dz.d. : 1911-1956] // Auseklis - 1996. - 3.aug.
  • Romane, Anita "Atmiņu saldums... Cik viegli tas plūst, Līdzīgi vējam pār lauku..." :[Sakarā ar dzejn. Pētera Epermaņa 85.dz.d. : 1911-1956] // Auseklis - 1996. - 27.jūl.