Daliņš, Ivars

Vārds   

Ivars

Uzvārds   

Daliņš

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

29.04.1938

Miris   

 

Apbedīts   

 

Joma

Arhitektūra

Nodarbošanās

Arhitekts

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Valmiera

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

Sportista Jāņa Daliņa dēls

Apbalvojumi

 

 

Daliņš Ivars
Arhitekts
          
Dzimis 1938.gada 29.aprīlī  Valmierā

Sportista Jāņa Daliņa dēls. Studējis Melburnas Karaliskajā tehnoloģijas institūtā un Melburnas universitātē, ieguvis arhitektūras bakalaura grādu (1963). Strādājis Austrālijas arhitektūras firmās Sidnejā („Joseland & Gilling”) un Melburnā („Don H.Fulton”). Nozīmīgākais darbs: alumīnija ražošanas sabiedrība Veipā, Austrālijas ziemeļu daļā, pasaules lielākajā alumīnija rūdu krājumu rajonā. Veipas pilsēta plānota 10 tk iedzīvotājiem un ietver industriālo, dzīvojamo un apkalpes kompleksu. Celtniecība sākta 1971. Daliņš ir Austrālijas Karaliskā arhitektu institūta biedrs.
Sagat. V.Apsītis

Avoti:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. - Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. - ("Latvija un latvieši"). 1.sēj. A - Kal. - 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.
     

Analītika:
Pagodkins, Mārtiņš  Tik pie Gaujas vēlos būt. : [par Pasaules latviešu Trīs zvaigžņu spēlēm Valmierā] / tekstā stāsta spēļu dalībn. Ivars Daliņš, ArvīdsPošeiks, JānisRobiņš [u.c.].  Sports, 1993, 21.jūn. [1.], 3.lpp. ( Piel. "Sports Latvijā un pasaulē" ; Nr.17 ).