Frišs, Rūdolfs

Vārds   

Rūdolfs

Uzvārds   

Frišs

Citas vārda formas   

Frisch

Dzimis   

23-07-1849

Miris   

Pēc 1910

Apbedīts   

 

Joma

Būvniecība

Nodarbošanās

Būvinženieris

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras apriņķis

Pilsēta

 

Vieta

Jaunvāles pagasts

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Frišs (Frisch) Rūdolfs
Būvinženieris
          
Dz. 1849.gada 23.jūl. Valmieras apr. Jaunvāles pag.
Miris pēc 1910.gada

Studēja Rīgas Politehnikuma Inženiernodaļā (1868 – 74). Strādāja dažādu dzelzceļu būvdarbos Vācijā (1875 – 79 un 1882 – 1888). Rīgas pilsētas galvenā inženiera palīgs (1879 – 82). No 1888 darbojās privātpraksē Latvijā. Vienlaikus piedalījās Jūrmalā Lielupes dzelzceļa tilta būvdarbos (1888 – 90). Krievu – Baltijas vagonu fabrikas inženieris (1894 – 95), Rīgas gāzes iestādes un ūdensvada inženieris (1897 – 99), Ventspils pilsētas inženieris (1901 – 03), no 1903 projektētāju biroja un mehānisku darbnīcu īpašnieks Ventspilī. Izstrādāja Ventspils centra paplašināšanas projektu (1899), pēc tā veidota pilsētas mūsdienu centra plānojuma struktūra. Nozīmīgākās celtnes: Rīgā, Mazajā Matīsa ielā 2a (1897, līdzaut.), īres nami Rīgā, Kalnciema ielā 42 (1899), Ventspilī, Kuldīgas ielā 51 (1905) un 55 (1899), Pils ielā 40 (1905) un 56 (1911).
Sagat. J.Krastiņš

Avots:
Māksla un arhitektūra biogrāfijās / atbild. red. A.Vilsons: [3 sējumos]. - Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. - ("Latvija un latvieši"). 1.sēj. A - Kal. - 239 lpp. : il.,ģīm.  ISBN 5-89960-057-8.