Sāne, Līga

Vārds   

Līga

Uzvārds   

Sāne

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

24-06-1959

Miris   

 

Apbedīts   

 

Joma

Vēsture

Nodarbošanās

Vēsturniece

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras rajons

Pilsēta

 

Vieta

Ipiķi

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

Dzimusi skolotāju ģimenē

Apbalvojumi

 

 

Sāne Līga
Vēsturniece
          
Dz. 1959.gada 24.jūn. Valmieras raj. Ipiķos

Dzimusi skolotāju ģimenē. Beigusi Vissavienības vadošo kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas institūtu Maskavā (1983), kursus Rīgas muzeju zinātniskajiem darbiniekiem (1984); Latvijas valsts universitātes Vēstures fakultāti (1985). Strādājusi Rundāles pils muzejā (1979 – 86), Liepājas pilsētas Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (1987 – 93). Kopš 1995 antikvariāta „Roma” eksperte. Piedalās Latvijas muižu vēstures un arhitektūras izpētes arhīva veidošanā. Sastādījusi Rundāles pils muzeja jaunieguvumu katalogu (1986, aut. kol.). Autore rakstu sērijai „Liepājas arhitektūras likteņstāsti” laikrakstā „Komunists” (1988 – 90), grāmatai „Ceļvedis Liepājas arhitektūrā” (1991), rakstu sērijai par Liepājas vēstures un arhitektūras laikrakstu „Rīta ekspresis” (1995 – 97), enciklopēdijai „Latvijas pilsētas” (1999); Nodaļas redaktore žurnālā „Latvijas Arhitektūra” (1989); redaktore „Liepājas Arhitektūras Gadagrāmatai” (1999). Publicējusi žurnālā „Latvijas Arhitektūra” (1999, 22). Kultūras fonda Spīdolas stipendija (1991).
Sast. V.Holcmane

Avoti:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija. 3.sēj. R - V. - Rīga :Presesnams, 2000. - 255 lpp. : il. - (Latvijaunlatvieši).  ISBN 9984-00-361-2.

Analītika:

  • Lapsa, Māra.  Pagātnespieskāriens : [par antīkāmmēbelēm] / MāraLapsa ; tekstāstāstaantikvariāta "Elizabete" īpašniece, antikvārulietueksperteLīgaSāne.  NeatkarīgāRītaAvīzeLatvijai, Nr.152 (2007, 3.jūl.), 12.-13.lpp.ISSN 1407-3463.( Piel. "Māja", ISSN 1691-2705 ; Nr.27 ).