Simsons, Jānis

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Simsons

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

28-09-1947

Miris   

17-06-1989

Apbedīts   

Matīšu kapos

Joma

Māksla

Nodarbošanās

Gleznotājs, pedagogs

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras rajons

Pilsēta

 

Vieta

Matīšu ciems

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

SievaDaigaSimsone – gleznotāja, pedagoģe
Gleznojis ainavas, klusās dabas, portretus, aktus, figurālās kompozīcijas eļļas un akvareļa tehnikā. Darbos dinamisks tēlojums apvienojas ar izjustu noskaņu meklējumiem.
Darinājis plakātus, nozīmes, emblēmas, grāmatzīmes. Organizējis Mākslas dienas un Dziesmu svētkus, iekārtojis izstādes.

Apbalvojumi

 

 

Simsons Jānis
Gleznotājs, pedagogs
          
Dz. 1947.gada 28.sept. Valmieras raj. Matīšu c.
Miris1989.gada 17.jūn. Madonas raj. Sarkaņu c., apbed. Matīšu kapos.

Dzimis grāmatveža un medicīnas māsas ģimenē. Sieva Daiga Simsone – gleznotāja, pedagoģe. Beidzis Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļu (1974); diplomdarbs – „Studenti” (vad. E.Kalniņš). Papildinājies PSRS Mākslas akadēmijas E.Kalniņa glezniecības meistardarbnīcā (1981-83).
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja mākslas sektora vadītājs (1974-75). Madonas mākslas skolas direktors un pedagogs (1975-80, 1987-89). Izstādēs piedalījies no 1976. Gleznojis ainavas, klusās dabas, portretus, aktus, figurālās kompozīcijas eļļas un akvareļa tehnikā. Darbos dinamisks tēlojums apvienojas ar izjustu noskaņu meklējumiem. Nozīmīgākie darbi: „Zirgkopis Martinsons – vectēva portrets” (1975), „Pie jūras” (1981), „Zirgi” (1984), „Sausie ziedi ar mandolīnu” (1986), „Ilze” (1987).
Darbojies monumentāli dekoratīvajā glezniecībā: „Zirgi” Gulbenes viesnīcā (1979), „Svētki” Madonas Centrālajā bibliotēkā (1984), „Ainava ar zirgiem” Bērzaunes pamatskola (1985). Darinājis plakātus, nozīmes, emblēmas, grāmatzīmes. Organizējis Mākslas dienas un Dziesmu svētkus, iekārtojis izstādes. Publicējis rakstus par mākslu un māksliniekiem laikr. „Stars” (no 1974). Laikraksta „Madonas Atmoda” redaktors (1989). Gājis bojā ugunsgrēkā. Piemiņas izstādes Madonā, Valkā (1990), Rīgā (1991), Valmierā (1997).

Avots:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija / māksl. Aleksandrs Busse. 4.sēj. V-Ž. - Rīga : A/S "Preses nams", 2003. - 304 lpp. : il. - (Latvija un latvieši).  Personu rād.: 266.-302.lpp. ISBN 9984-00-457-0.

Analītika:

Saites: