Ūders, Teodors

Vārds   

Teodors Emīls

Uzvārds   

Ūders

Citas vārda formas   

Teodors Ūdrs

Dzimis   

03-05-1868

Miris   

20-08-1915

Apbedīts   

Centra kapos

Joma

Māksla

Nodarbošanās

Grafiķis, gleznotājs, pedagogs

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras apriņķis

Pilsēta

 

Vieta

Valmieras pagasts

Mājas

Valmiermuižas Pīlātos

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Burtnieku pagasta Briedes muižā (1884-89), Valmierā

Mācījās

Valmieras apriņķa skolā

Darbojās

1905 atgriezies Valmierā. Skolotājs Valmieras pilsētas skolā un Latvijas Skolu biedrības biedrs tirdzniecības skolā (1906-15)

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

Ūdera Daiļrades mantojumā ~ 100 zīmējumu (gk. ogles tehnikā, daļa no tiem arī kolorēti) un 19 gleznu. Nozīmīgākie darbi darināti mūža pēdējos desmit gados Valmierā. Tajos neoromantisma impulsi saplūst ar simbolismu un reālismu vienotā koncepcijā, kuru Ūders nosaucis par „reālo simbolismu”. Ogles zīmējumos tas atklājas raupja, monumentalizētā cilvēka un dabas tēlā ar dramatiski sakāpinātām izjūtām.

Apbalvojumi

 

 

Ūders Teodors Emīls
(arī Teodors Ūdrs)
Grafiķis, gleznotājs, pedagogs
          
Dz. 1868.gada 3.maijā Valmieras apr. Valmieras pag. Valmiermuižas Pīlātos.
Miris 1915.gada 20.aug. Valmierā, apbed. Centra kapos.

Dzimis skolotāju ģimenē. 1883 pēc Valmieras apr. skolas beigšanas kā kuģa pavāra palīgs devies uz Angliju, Vāciju, Dāniju. Dzīvojis Burtnieku pagasta Briedes muižā (1884-89). Dienējis gvardes rezerves pulkā Pēterburgā (1890-92). Strādājis par mājskolotāju Turaidā (1893). Uzturējies Valmierā (1894-1897); zīmējis portretus pēc fotogrāfijām. Mācījies Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā Pēterburgā (1897-1899). Dzīvojis Voroņežā (1899-1902), Jaltā (1903-1905), kur pievērsies arī glezniecībai. 1905 atgriezies Valmierā. Skolotājs Valmieras pilsētas skolā un Latvijas Skolu biedrības biedrs tirdzniecības skolā (1906-1915); rosinājis pievērsties mākslai E.Melderei, M.Langi, E. un A.Brastiņus, J.Zariņu. Izstādēs piedalījies no 1913. Piemiņas izstādes: Rīgā (1920, 1932, 1948, 1968, 1998), Valmierā (1960, 1968, 1982, 1988).
Ūdera Daiļrades mantojumā ~ 100 zīmējumu (gk. ogles tehnikā, daļa no tiem arī kolorēti) un 19 gleznu. Nozīmīgākie darbi darināti mūža pēdējos desmit gados Valmierā. Tajos neoromantisma impulsi saplūst ar simbolismu un reālismu vienotā koncepcijā, kuru Ūders nosaucis par „reālo simbolismu”. Ogles zīmējumos tas atklājas raupja, monumentalizētā cilvēka un dabas tēlā ar dramatiski sakāpinātām izjūtām („Egles”, ap 1907; „Nomierinātājs”, 1907-08; „Kristus pie krusta”, 1907-09, „Pie jūras”, 1908-09; „Vientulis un krauklis”, 1909; „Ugunsgrēks”, 1910; „Sveicinājums”, 1910-11; „Zvejnieki”, „Sieviete ar lāci”, abi 1910-12; „Mūros”, ap 1912; „Zvejnieks ar zirgu”, „Vējains vakars”, „Ainava ar nastas nesēju”, „Nāve”, visi 1914). Eļļas tehnikā gleznojis gk. portretus un sadzīves komp. („Mākslinieka sievas portrets”, 1909; „Pašportrets ar Rubensu”, ap 1910; „Celmu lauzējs”, ap 1911-12; „Jūrmalā”, 1914). Ūdera estētiskos uzskatus, interesi par laikmeta un mākslas kolīzijām atklāj epistolārais mantojums (~1000 vēstuļu).
Sagat. L.Reihmane

 

Avoti:

 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija / māksl. Aleksandrs Busse. 4.sēj. V-Ž. - Rīga : A/S "Preses nams", 2003. - 304 lpp. : il. - (Latvija un latvieši).  Personu rād.: 266.-302.lpp. ISBN 9984-00-457-0.
 • Ūders, Teodors,  Spēks, darbs, dzīves prieks : (vēstuļu, rakstu, piezīmju izlase) / Teodors Ūders ; [sast. Anna Ūdere un Modris Slava]. Rīga : Latvijas Viedas sadraudzības izd., 2001 330 lpp. : il. ; 21 x 15 cm. ISBN 9984904628.
 • Upītis, Pēteris,  Teodors Ūders : Biographie mit 58 Wiedergaben von Gemälden / Pēteris Upītis ; redigiert von Ludolfs Liberts. Rīga : E. Druja-Foršū Verl., 1943 63, [1] lpp. ; 18 cm. Lettische Kunst .
 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās: enciklopēdija. 3.sēj. R - V. - Rīga : Preses nams, 2000. - 255 lpp.: il. - (Latvija un latvieši). ISBN 9984-00-361-2.

Analītika:

 • Leitis, Aivars,  Mākslinieka nāves simtgade : [par māksl., Valmieras iedzīvotāju Teodoru Ūderu (1868-1915)] /  tekstā T.Ūdera izteikumi.//  Liesma, Nr.125 (2015, 21.aug.), 9.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0397
 • Kušķis, Gunārs.  Savdabīgajam māksliniekam Teodoram Ūderam jau 140 : [par gleznotāja (1868-1915) daiļradi] //   Izglītība un Kultūra, Nr.20 (2008, 22.maijs), 14.lpp. ISSN 1407-4036
 • Medne, Guna.  Valmierieši - Teodoram Ūderam : [par Valmieras Novadpētniecības muzeja Jaungada nakts akciju "Teodora Ūdera [1868-1915] piemineklis"] //  Liesma, Nr.202 (2006, 30.dec.), 2.lpp. ISSN 1691-0397
 • Briedis, Andris.  Teodora Ūdera iela : [Valmiera] // Liesma, Nr.108 (2007, 18.jūl.), 5.lpp. ISSN 1691-0397. ( Piel. "Valmierietis" ).
 • Spārītis, Ojārs.  Vidzemes Dziesmu grāmata un tās sastādītāji : 1908.g. gleznotā grupas portreta uzdotie jaut. : [par māksl. Teodora Ūdera (1868-1915) gleznu "Mācītāju grupas portrets" un tajā attēlotajiem luterāņu mācītājiem : pēc ref. 1.Letonikas kongr. Rīgā (2005.g. 24.-25.okt.)]  . Bibliogr.: 48.lpp.    Kopsav. vācu val. //  Mākslas Vēsture un Teorija, [Nr.]5 (2006), 42.-48.lpp. ; [Nr.]6/7 (2006), 143.lpp. ISSN 1691-0869.    Att.paraksti 45.-46.lpp. precizēti: [Nr.]6/7 (2006)
 • Kalnačs, Jānis,  Piemiņas plāksni Teodoram Ūderam atklājot : [par tēln. Andra Vārpas veidoto piemiņas plāksni māksl. (1868-1915) Valmierā] //  Liesma, Nr.179 (2002, 16.nov.), 9.lpp.
 • Nevienādie dzīves partneri : Teodors un Karlīne Ūderi : [par māksl. T.Ūderu (1868-1915)]  // Liesma, Nr.179 (2002, 16.nov.), 9.lpp.
 • Buša, Evita  "Savrups īpatnis, savādnieks..." : [Sakarā ar glezn. Teodora Ūdera (1868-1915) 130.dz.d. velt. izst. Valsts mākslas muzejā]  // Fokuss, 1998, 28.maijs [20.]lpp.
 • Bužinska, Irēna.  Jaunumi Mākslas muzejā : [Par 19. gs. māksl. Teodora Ūdera un Kārļa Gotharda Grasa darbu izst.]//  Zeme, 1998, 22./28.maijs 8.lpp.
 • Muižniece, Rūta  Mans talants ir atlauzts gabals : [Glezn.] Teodora Ūdera (1868-1915) darbu izst. Valsts Mākslas muzejā // Diena, 1998, 18.maijs 20.lpp.
 • Lauciņa, Dace  Sava laika gara bērns : [Par māksl. Teodora Ūdera (1868-1915) darbu izst. Valsts mākslas muzejā ]//  Jaunā Avīze, 1998, 9./16.maijs 15.lpp. ( Jā ).
 • Leitis, Aivars.  "Baltās vārnas" lidojums : [Par mākslinieku grupas darbību Valmierā 1918.-1919.g., tās organizētāju Teodoru Ūderu (1868-1915) un dalībn.]  Avots, 1990, Nr.6, 42.-50.lpp.
 • "Kungi, grābsim dziļāk cilvēces dabā!" : [Par glezn. Teodoru Ūderu : 1868-1915].    Paraksts: Z.K.  // Draugs, 1989, Nr.9, 24.-25.lpp.
 • Mākslinieka liktenis : [Sakarā ar grafiķa un gleznotāja Teodora Ūdera 120.dz.d. (1868-1915)] //   Horizonts, 1988, Nr.5, 26.lpp
 • Mucenieks, Edgars.  Meklētājs: Teodors Ūders : [Sakarā ar grafiķa un glezn. 120.dz.d. : 1868-1915] //  Pionieris, 1988, 13.maijs.
 • Opule, Velga.  Tautas spēka un likteņa paudējs : [Sakarā ar grafiķa un glezn. Teodora Ūdera 120.dz.d. : 1868-1915] //   Dzimtenes Balss, 1988, 28.apr.
 • Skolnieki par skolotāju : [Sakarā ar grafiķa un gleznotāja Teodora Ūdera 120.dz.d. (1868-1915) : Raksti] / Ar red. iev..  Saturs: "Zīmēšanas stundām skolā..." / Jūlijs Jungmanis. "Tas bija pirms ..." / Kārlis Eliāss [u.c.]. // Liesma, 1988, 4.maijs
 • Slava, Modris,  "Vakar Teodoram Ūderam..." : [Sakarā ar grafiķa un gleznotāja Teodora Ūdera 120.dz.d. (1868-1915)]  // Skolotāju Avīze, 1988, 4.maijs, 8.-9.lpp.
 • Zaķis, Guntars.  Dzīve ir filozofija : [Sakarā ar grafiķa un gleznotāja Teodora Ūdera 120.dz.d. (1868-1915)]  // Literatūra un Māksla, 1988, 13.maijs, 8.-9.lpp.
 • Slava, Modris,  "...neskatoties atpakaļ!" : [Par grafiķi un glezn. Teodoru Ūderu : 1868-1915] //  Literatūra un Māksla, 1986, 14.febr., 16.lpp. ; 21.febr., 16.lpp.
 • Leitis, Aivars.  Teodors Ūders un viņa skolnieki : [Par grafiķi un glezn. (1868-1915)]  // Liesma, 1984, 7., 8., 11.dec.
 • Pavlovska, G.  Ieguvums : [Sakarā ar gleznot. T.Ūdera (1868-1915) un A.Petrova (1874-1954) un citu Valmieras novada mākslinieku darbu izstādi Valmieras novadpētn. muzeja filiālē Sīmaņa baznīcā] // Liesma, 1979, 31.okt.

Bibliogrāfija:

 • Latvju enciklopēdija /Red. A.Švābe. Stokholma, 3.sēj.
 • Latvijas PSR mazā enciklopēdija /Galv. Red. V.Samsons. Rīga, 3.sēj.
 • Latvijas padomju encikopēdija / Galv. red. P.Jērāns. Rīga, 101.sēj.
 • Allgemaines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart / Begr. Von Ulrich Thieme und Felix Becker. Hrsg. von Hans Vollmer. Leipzig, XXXIII.
 • Upītis P. T.Ūders. 1943.
 • Birzgalis J. Mēģinājums nodibināt Ziemeļvidzemes piejūras mākslinieku kopu // Latviešu tēlotāja māksla, 1957.
 •  Birzgalis J. 1905. gada motīvi T.Ūdera daiļradē // Latviešu tēlotāja māksla, 1960.
 • T.Ūders // Strunke N. Svētā birze, 1964 (Stokholma).
 • Zariņš J. [u.c.] T.Ūderu atceroties // Latviešu tēlotāja māksla, 1970.
 • Slava M. Latviešu mākslinieka T.Ūdera dzīve un darbi: 1868-1915. 1973.
 • Latvijas valsts Mākslas akadēmijas diplomdarbs.
 • Siliņš J. Latvijas māksla, 1800-1914. Stokholma, II.
 • Kļaviņš E. Portretu glezniecība, 1996.
 • Madernieks J. T.Ūders // Ilustrēts Žurnāls, 1926, 6.
 • T.Ūdera 100 gadu atcerei: Vēstuļu rindas // Māksla, 1968, 2.
 • Cielava S. T.Ūdera filozofiski estētiskie uzskati // Karogs, 1973, 12.,140.-145.lpp. ISSN 0132-6295
 • Ūders T. Kas savus seņčus meklē savos pēcnācējos…[Māksl. un ped. (1868-1915) priekšlasījuma uzmetums] // Skolotāju Avīze, 1988, 4.V., 8.-9.lpp.
 • Zaķis G. Dzīve ir filozofija // Literatūra un Māksla, 1988, 13.V.
 • Ūders T. “Mēs esam garīgi savienoti…” [Vēstules nākamajai dzīvesbiedrei K.Leimanei] // Latvijas Arhīvi, 1997, 4.
 • Katalogs: 1948, 1968, 1988.
 • Simbolisms un jūgendstils 2000.
 • Leitis, Aivars,  Teodors Ūders / Aivars Leitis ; [literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Terēze Svilane ; fotogrāfi: Uģis Brālēns ... [u.c.] ; māksliniece Anta Pence]. Rīga : Neputns, ©2016 107, [4] lpp. : il., portr. ; 26 cm. Latvijas mākslas klasika . ISBN 9789934512773
 • Ūders, Teodors.  [Mākslinieka] Teodora Ūdera Vēstuļu fragmenti // Viedas Vēstis, 1995, n 2. -- 17.-23.lpp
 • Mākslinieks Teodors Ūders un viņa audzēknis Ernests Brastiņš : [fragm. no māksl. T.Ūdera (1868-1915) un kult. un mākslas darbin., Dievturu kustības pamatlicēja E.Brastiņu (1892-1940) vēstulēm un rakstiem] / mater. sagat. Modris Slava. // Viedas Vēstis, 1992, Nr.4 5.-7.lpp.
 • Strunke, Niklāvs,  Redzu Teodoru Ūderu : [Par glezn., grafiķi : 1868-1915 : No eseju krāj. "Svētā birze"] / Materiālu sagat. un pēcv. sarakst. V.Tillers .//  Liesma, 1990, 18.aug.
 • Ūders, T.  No T.Ūdera vēstulēm Aleksandram Petrovam : [1906.g. jūn. - 1907.g. febr.] / Ar A.Ūderes un M.Slavas koment..  // Literatūra un Māksla, 1975, 18.janv., 12.lpp.

Elektroniskie resursi: