Zaķis, Vilis

Vārds   

Vilis

Uzvārds   

Zaķis

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

21-05-1937

Miris   

16-11-1977

Apbedīts   

Kocēnu kapos

Joma

Māksla

Nodarbošanās

Karikatūrists

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Daugavpils

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

Strādājis par noformētājmākslinieku Valmieras novadpētniecības muzejā (1971-1977).

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

Korektie un formā lakoniski izteiksmīgie zīmējumi pilnvērtīgi ilustrē sociālistiskā reālisma estētikas pieļautās humora un ironijas robežas. Tomēr zīmējumu līnijās un idejās ir daudz kas no tiem laikiem raksturīgās Ēzopa valodas.

Apbalvojumi

 

 

Zaķis Vilis
Karikatūrists
          
Dz. 1937.gada 21.maijā Daugavpilī.
Miris 1977.gada 16.nov. Valmierā, apbed. Kocēnu kapos.  

Dzimis zirgu trenera, fizkultūras skolotāja ģimenē. Mācījies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās noformēšanas nodaļā (1956-1958, izstājies slimības dēļ). Strādājis par noformētājmākslinieku Valmieras novadpētniecības muzejā (1971-1977). Nozīmīgākās starptautiskās karikatūru izstādes: Gabrovā (Bulgārijas TR, 1975, 1977), Maskavā („Satīra cīņā par mieru”, medaļa, 1977). Personālizstāde (1977), piemiņas izstādes (1987, abas Valmierā). Mākslinieku savienības biedrs no 1969.gada.
No 1958 publicējies karikatūras žurnālā „Dadzis”, „Zvaigzne”, „Veselība”, „Šahs”, Valmieras rajona laikrakstā „Liesma”; satīriskos krājumos un kalendāros, kā arī bijis PSRS, VDR, Bulgārijas TR, Polijas TR satīriskajos izdevumos. Ilustrējis humora un satīras krājumus:  A.Brieža „Pirts” (1975), Ц.Меламед „Таланты без поклонников” (1977). Kodolīgās karikatūrās attēlojis sadzīves paradoksus, vērsies pret cilvēciskām vājībām. Veidojis arī divdaļīgas kompozīcijas, inscenējot notikuma attīstību un tā negaidītu atrisinājumu. Tušas tehnikā izkopis vispārinātu, lineāru zīmējumu, ko reizēm papildinājis ar spilgtiem krāsu akcentiem detaļās vai fonā.
Sagat. A.Vanaga

Avoti:

 • Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija / māksl. Aleksandrs Busse. 4.sēj. V-Ž. - Rīga : A/S "Preses nams", 2003. - 304 lpp. : il. - (Latvija un latvieši).  Personu rād.: 266.-302.lpp. ISBN 9984-00-457-0.
 • Briedis, Andris,  Pirts : humors un satīra / Andris Briedis ; [mākslinieks V. Zaķis]. Rīga : Liesma, 1975. 109, [2] lpp. : il. ; 14 cm.
 • Sports + smiekli : [karikatūru albums]. Rīga : Liesma, 1967. 80 lpp. : il. ; 12 cm.

Analītika:

 • Atvadu vārdi Vilim Zaķim : [Māksl. (1937-1977) : Raksti] / J.Ore, A.Ustups, A.Kursītis.  Liesma, 1977, 18.nov.
 • Lejiņš, Armīns,  Viļa Zaķa piemiņas izstādē : [Par karikatūristu (1937-1977) : Sakarā ar izstādi Valmieras vēst. un mākslas muzejā]  Liesma, 1980, 13.dec.
 • Ustups, A.  Dzīvais smaids : [Par karikatūrista Viļa Zaķa (1937-1977) 50.dz.d. veltīto piemiņas izst. Valmieras novadpētn. muzeja izst. zālē]  Liesma, 1987, 4.apr.
 • [Sakarā ar karikatūrista Viļa Zaķa 50.dzimšanas dienu] : [1937-1977 : Raksti].  Saturs: Tas piecdesmit / Andris Briedis. Pieminēt un rīkoties / B.Galzone.  Liesma, 1987, 22.maijs.
 • Briedis, Andris  Kādēļ pastāv pasaule? : [Sakarā ar karikatūrista Viļa Zaķa 60.dz.d. (1937-1977) piemiņas izst. Valmieras muzejā]  Liesma, 1997, 21.maijs
 • Leitis, Aivars.  Viļa Zaķa karikatūru izstāde : [par māksl. (1937-1977) 70.dz.d. velt. atceres izstādi Valmieras Novadpētniecības muzejā] / Aivars Leitis.  Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, Nr.147 (2007, 27.jūn.), 13.lpp. ISSN 1407-3463.
 • Briedis, Andris.  Būtu 70 : [sakarā ar karikatūrista Viļa Zaķa (1937-1977) piemiņas izstādes atklāšanu Valmieras Novadpētniecības muzejā] / Andris Briedis.  Liesma, Nr.74 (2007, 18.maijs), 6.lpp. ISSN 1691-0397.
 • Leitis, Aivars.  Karikatūrista Viļa Zaķa 70 gadu jubilejai veltīta atceres izstāde : [par karikatūrista (1937-1977) darbu izstādi Valmieras novadpētniecības muzeja ēkas foajē (19.maijs - 26.jūn.) /  Studija, Aug./sept. (2007), 10.lpp. ISSN 1407-3404.
 • Lejiņš, Armīns,  Karikatūristu laiks Valmierā : [par 20.gs. 70.g. Latvijas un Lietuvas karikatūristiem] /  tekstā stāsta J.Varna ; ar V.Zaķa zīm..  Liesma Piel. "Valmierietis", Nr.183 (2014, 26.nov.), 7.-8.lpp. : ģīm., zīm. ISSN 1691-0397.

Bibliogrāfija:

 • Художники народов СССР. Биобиблиографичеслий словарь / Отв. ред. Т.Н.Горина. Москва: 1972-1983. Т., IV.
 • Latviešu padomju karikatūra = Латышская советская карикатура = Latvian Soviet Caricature / Sast. D.Breikšs, iev. un māksl. biogr. aut. A.Leitis. Rīga, 1985.
 • Eiduka G. Mākslinieks no Zvaigžņu ielas // Ko, Tēvzeme, varu tev dot..., 1999.
 • [Nekrologs] // Literatūra un Māksla, 1977, 18.XI.
 • Lejiņš A. „Reiz kādas somu pirts..” // Padomju Jaunatne, 1979, 18.XI.
 • Lejiņš A. Par V.Zaķi pusgadsimta jubilejas reizē // Dadzis’ 87, 1986.
   

Saites: