Zvirbulis, Jānis

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Zvirbulis

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

03-05-1905

Miris   

18-02-1964

Apbedīts   

 

Joma

Māksla

Nodarbošanās

Gleznotājs

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras apriņķis

Pilsēta

 

Vieta

Bauņu pagasts

Mājas

Zelles

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Beidzis Valmieras vsk.

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

Gleznojis lauku žanrus – figurālās kompozīcijas ar ainaviskiem vai interjera foniem, klusās dabas, portretus, ainavas. Darbiem iezīmīgs, piesātināts, koptonī sabalsots krāsu salikums, ekspresīvs, plašs, smagnējs triepiens, faktūras izcēlums, formu vienkāršojums. Sākumā strādājis reālistiski, ļāvies K.Ubāna, sezanisma iespaidiem. Vēlāk izkopis individuālu rokrakstu, kas iekļaujas 30. gadu jaunreālisma parādībā.

Apbalvojumi

 

Zvirbulis Jānis
Gleznotājs
          
Dz. 1905.gada 3.maijā Valmieras apr. Bauņu pag.
Miris 1964.gada 18.febr. Sagino, Mičiganā, ASV.

Dzimis zemnieku ģimenē, tēvs bijis arī galdnieks, daiļkrāsotājs. Beidzis Valmieras vidusskolu, Latvijas Mākslas akadēmijas J.R.Tillberga Figurālās glezniecības meistardarbnīcu (1931); diplomdarbs – „Pēc azaida”. Pirmā izstāde 1934 (kopā ar O.Kalēju, A.Jūrasteteru). darbojies Mūksalas māksliņ. biedrībā (1935-40). Gleznojis lauku žanrus – figurālās kompozīcijas ar ainaviskiem vai interjera foniem, klusās dabas, portretus, ainavas. Darbiem iezīmīgs, piesātināts, koptonī sabalsots krāsu salikums, ekspresīvs, plašs, smagnējs triepiens, faktūras izcēlums, formu vienkāršojums. Sākumā strādājis reālistiski, ļāvies K.Ubāna, sezanisma iespaidiem. Vēlāk izkopis individuālu rokrakstu, kas iekļaujas 30. gadu jaunreālisma parādībā. Strādājis eļļas, pasteļa tehnikā, izmantojis temperas pagleznojumu („Puķu pārdevēja”, 1936; „Ābolu mizotājas”, „Ainava”, abi 1937; „Linu plūcējas”, 1941). 40. gadu sākumā zīmējis portretus laikrakstam „Tēvija”. Strādājis par zīmēšanas skolotāju vairākās Rīgas skolās. 1939 ieguvis Kultūras fonda godalgu par gleznu „Rudzu pļauja” (1938).
1944 emigrējis uz Vāciju, dzīvojis Augsburgā. Piedalījies latviešu un vācu mākslinieku izstādēs Augsburgā, Štutgartē, Minhenē. Pārcēlies uz ASV, Sagino. Neilgi bijis skolotājs, strādājis par krāsotāju. Piemiņas izstāde Miniapolisā (1979).
Sagat.A.Brasliņa

Avoti:

  • Māksla un arhitektūra biogrāfijās : enciklopēdija / māksl. Aleksandrs Busse. 4.sēj. V-Ž. - Rīga : A/S "Preses nams", 2003. - 304 lpp. : il. - (Latvija un latvieši).  Personu rād.: 266.-302.lpp. ISBN 9984-00-457-0.
  • Jāņa Zvirbuļa akvareļu izstāde.  Jāņa Zvirbuļa akvareļu izstādes katalogs [sast. Jānis Pujāts] Sigulda Siguldas novadpētniecības muzejs 1984 [12] lpp. il.

Bibliogrāfija:

  • Latvju enciklopēdija /Red. A.Švābe. Stokholma, 3.sēj.
  • Siliņš J. Latvijas māksla, 1915-1940. Stokholma, II.
  • Latviešu glezniecība: Pirmspadomju periods / Sast. M.Ivanovs; iev. aut. S.Cielava; atb. Red. R.Lāce. Rīga, 1980, II. Žanrs, 1940.
  • Skulme U. J.Zvirbuļa glezna “Ainava” // Daugava, 1937, 10.
  • M.K. [M.Krūmiņš] Miris gleznotājs J.Zvirbulis // Laiks, 1964, 4.III.
  • Prauliņa R. Mineapolisa // Latvju Māksla, 1979, 6.
  • Eiduka, Gunta.  Viens dzimšanas gads -- 1905. : [Par glezn. Rūdolfu Pētersonu (1905-1991), Jāni Zvirbuli (1905-1964) un Jāni Arnīti (1905-1945)]  Valmieras muzeja raksti, 1995, 18.maijā.

Elektroniskie resursi: