Izmeklēšana bibliotēkā

Mērķis: Attīstīt skolēnu spējas patstāvīgi izmantot bibliotēkas resursus kā mācībām, tā brīvajam laikam. Pilnveidot viņu prasmes darbā ar informāciju, veidojot izpratni par to, kā atsevišķie informācijas meklēšanas posmi saistās vienā veselumā.

Ilgums: 1,5 – 3h (Atkarībā no tā, cik izvērsta programma)

Apraksts: Valmieras integrētās bibliotēkas iepazīšana (nodaļas, to specifika un kā tajā orientēties) un meklēšanas principu apgūšana bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā + Informācijas meklēšanas principi internetā (tai skaitā datubāzēs) un uzziņu literatūrā + Zinātnisko darbu vai referātu izstrādes gaita un nosacījumi. Dažādi praktiski uzdevumi un vingrinājumi pēc katras teorētiskās daļas.

Varam piedāvāt pilnu mācību programmu, kā arī atkarībā no pieejamā laika daudzuma, nepieciešamā informācijas apjoma, katrai klasei varam piedāvāt to mācību programmas daļu, kura ir nepieciešama.

 

Pieteikties:

Tālrunis: 26665573