No zīles līdz ozolam

 

Mērķis: 1) līdzās apziņai par informācijas nepieciešamību, veidot priekšstatu skolēniem par ideju attīstīšanu un izpēti; 2) praktiski iziet cauri informācijas meklēšanas dažādiem posmiem.

Ilgums: 1,5-2h

Paredzēta:  7.-9. klašu skolēniem

Apraksts: Apmēram 2h stundu laikā skolēni nelielās grupās apkopos informāciju par kādu no sešām bibliotēkas piedāvātajām tēmām. Tēmas pamatā ir ikdienā labi pazīstams priekšmets, par kuru pēc informatīva ievada skolēni veiks pētījumu. Skolotāji var iepriekš pieteikt arī savu tēmu.

Pētījumu sāksim ar jēdziena analīzi – apkoposim savas esošās zināšanas par priekšmetu, aplūkosim, kādās plašākās kategorijās jēdziens ietilpst, uzdosim jautājumus par vēl nezināmo un bibliotēkas resursos meklēsim uz tiem atbildes. Beigās, apkopojot visu darba gaitā savākto informāciju, grupas prezentēs savas tēmas.

 

Pieteikties: Elīna Vītola, 

Tālrunis: 64250838

E-pasts: [email protected]