Valmieras bibliotēkas struktūra

Valmieras bibliotēka ir Valmieras pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Tā veic arī reģiona galvenās publiskās bibliotēkas funkciju - kalpo kā konstultatīvais centrs 28 novadupubliskajām un 29 skolu bibliotēkām.

Bibliotēkas nodaļas: 

Administrācija

Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļa

Pieaugušo apkalpošanas nodaļa

Bērnu apkalpošanas nodaļa

Mācību centrs