"Eiropa pasaulē. Mazsalacas dzīvie stāsti"

Fotogrāfiju autori: Spodra un Voldis Purviņi