Izstāde “Ulda Ausekļa dzejas pasaulē”

 

Izstādes dalībnieki ir Valmieras un novadu vispārizglītojošo skolu skolēni, kuri piedalījās zīmējumu konkursā “Ulda Ausekļa dzejas pasaule”. Izstādes atklāšanas dienā piedalījās arī dzejnieks Uldis Auseklis.