Dzejnieces Dainas Sirmās dzejas krājuma "Dievaines" atvēršanas svētki