Grāmatas "Sofijas pasaule" lasījums

12.novembrī Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros, Bērnu apkalpošanas nodaļā, Valmieras 5.vidusskolas teātra pulciņa “Greizais priekškars” (skolotāja Līga Kliesmete) lasīja Justeina Gordera grāmatas “Sofijas pasaule” ievadu. Atbilstoši Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēmai “Svētki Ziemeļvalstīs”, uzmanība tika pievērsta arī Mārtiņdienai, Lāčplēša dienai un 18.novembrim. Uldis Punkstiņš ne tikai muzicēja, bet arī iepazīstināja kā radušās tradīcijas un svētkus svin kaimiņvalstīs. Bibliotekāre Lolita pārbaudīja klātesošo jauniešu zināšanas par karogiem un noslēgumā katrs varēja paņemt daļiņu no Latvijas (karoga) un izteikt novēlējumu valstij svētkos.