Pieredzes apmaiņas brauciens uz Jūrmalu

 

Ceturtdien, 24.septembrī, Valmieras integrētā bibliotēka iesaistījās Europe Direct informācijas centra Valmierā aktivitātēs un projekta "Zaļais kurss Eiropai" ietvaros devās izbraukuma seminārā uz Jūrmalu. Profesionālas intereses vadītas, vispirms viesojāmies Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā, iepazināmies ar kolēģu darba labās prakses piemēriem. Pēc tam - goda lieta! - apciemojām vairākus dzejniecei Aspazijai veltītus pieminekļus. Visbeidzot devāmies izpētīt piejūras kultūras mantojuma liecības - apmeklējām Jūrmalas Brīvdabas muzeju. Pieredzes braucienu noslēdzām ar pastaigu pa Ragakāpas dabas parku un jūras malu, tādējādi uzzinot par vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējām nākamajām paaudzēm. Vērtīga diena!