Pieredzes apmaiņas brauciens

Š.g. 20. un 21.  augustā notiks Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu pašvaldību publisko bibliotēku pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas un Ventspils novadu bibliotēkām.
 

Dienas kārtība

20.augusts

 • 7:30 izbraukšana no Valmieras bibliotēkas;
 • Kuldīgas Galvenās bibliotēkas apmeklējums;
 • Ekskursija pa Kuldīgu;
 • Padures klēts un ekspozīcijas apskate; klētnieks Krišs un grūbu  biezputra (koča);
 • nakšņošana kempingā „Nabīte” Padurē.

21.augusts  

 • Ventspils novada Jūrkalnes bibliotēkas apmeklējums ;
 • Ekskursija pa Alsungu;
 • Pusdienas „Spēlmaņu krogā” Alsungā;
 • Talsu novada Sabiles pilsētas bibliotēkas apmeklējums;
 • Leļļu dārzs;
 • Atgriešanās Valmierā līdz 19:00.

 

Kontaktinformācija:
Vita Ziediņa
T. 64250830