Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās

Projekts “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”
Valmieras bibliotēkas krājums ir papildināts ar vērtīgām grāmatām, kas iegūtas, piedaloties Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātajā kultūras projektā  “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Projekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.
Eksperti – pārstāvji no Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru  biedrības izvērtēja  iesniegtos projektus. Projekta konkursā tika iesniegti 74 projekti, no kuriem atbalstīti 55 bibliotēku projekti, iesaistot 456 bibliotēkas. Valmieras bibliotēkas pieteikums ir atbalstīto vidū.

Projektā iegūtajā grāmatu kolekcijā iekļauti latviešu  un citu tautu autoru darbi - Ineses Zanderes, Imanta Ziedoņa, Ingas Ābeles, Pētera Brūvera, Noras Ikstenas, Ingas Ābeles, Umberto Eko, Salamana Rušdi u.c. autoru darbi.

Laipni aicinām uz bibliotēku iepazīties ar projektā iegūtajām grāmatām!