Manas dzimtas stāsts par Valmieru

Aicinām piedalīties konkursā “Manas dzimtas stāsts par Valmieru”. Šogad konkurss notiks no 1.februāra līdz 2.martam.

Pajautā vecmāmiņai vai vectētiņam par agrāko Valmieru, par senajām ēkām, par savu darba vietu, par uzņēmumiem, kuru vairs nav, par savām mīlestības takām un randiņu vietām vai jaunības trakulībām pilsētā pie Gaujas, par savu skolu, kolorītākajiem pedagogiem, agrākajiem klases biedriem un viņu tālākajām gaitām Valmieras vārdu nesot pasaulē.

Uzrakstīto vēlams iesniegt interesantā noformējumā, jo arī tas tiks vērtēts.
Lai literārais darbs varētu piedalīties konkursā, jānorāda:
* autora vārds, uzvārds,
* skola, klase, telefons, e-pasts (ja ir).
Ja darbs veidots pēc kāda stāstnieka sacītā, būtu vēlama norāde par stāstītāju.
Rakstu darbus nogādājiet Valmieras bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā līdz 2015.g. 2. martam.
Balvas saņems konkursa uzvarētāji – labāko darbu autori, atsaucīgākās ģimenes un rosinošākie pedagogi.

Mēs gaidām Tavu stāstu!