Sveicam kolēģus jubilejās!

“Simtu jaunu domu dod viens mirklis,

Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,

Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā –

Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!”

                                       /Rainis/

Sirsnīgi sveicam kolēģus nozīmīgajās darba jubilejās!

  • Gitu Veseri ar 30 Rūjienas pilsētas bibliotēkā nostrādātajiem gadiem
  • Brigitu Jaunīti ar 30 Dikļu pagasta bibliotēkā nostrādātajiem gadiem;
  • Ievu Bāliņu ar 30 Skaņkalnes pagasta bibliotēkā nostrādātajiem gadiem;
  • Zani Bergu ar 15 Mazsalacas pilsētas bibliotēkā nostrādātajiem gadiem;
  • Ilutu Kalniņu ar 15 ViA bibliotēkā nostrādātajiem gadiem;
  • Anitu Stieri ar 10Valmieras bibliotēkā nostrādātajiem gadiem;
  • Ingu Grāveli ar 10 ViA bibliotēkā nostrādātajiem gadiem;
  • Andreju Plešaunieku ar 10 Valmieras bibliotēkā nostrādātajiem gadiem