Apmeklētāju ievērībai!

Ceturtdien, 12. novembrī Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa slēgta līdz plkst. 15.00 sakarā ar Valmieras un novadu skolu 2. klašu lasītprasmes konkursu "Es mīlu Latviju". Grāmatas var nodot Pieaugušo apkalpošanas nodaļā.