Mūs vieno kultūra

Valmieras novada fonds un Latvijas Krievu Kultūras biedrība š.g. 1. decembrī plkst. 14.00 aicina uz izstādes „Mūs vieno kultūra” atklāšanu Valmieras integrētajā bibliotēkā.
Turpinājumā plkst. 15.00  -  diskusija „Kultūra un māksla vieno vai sašķeļ?” Diskusiju norisināsies bibliotēkas otrajā stāvā Klusajā lasītavā.

Izstāde ir dažādu etnisko kultūru pārstāvju- skolēnu - kopīgas darbības rezultāts. Tā ir mēģinājums atklāt kopīgo un atšķirīgo jaunradē, kas sakņojas etniskajā piederībā.  Projekta mērķis ir apliecināt, ka kopīga radoša darbība palīdz lauzt stereotipus un aizspriedumus, kas rada šķelšanos dažādu etnisko grupu starpā Latvijā un pasaulē.

Izstāde bibliotēkā būs apskatāma no 1.- 8.decembrim.