Dzejas dienā - saruna "Jaunie dzejā"

 

Dzejas dienā, 15. septembrī pl. 11.00 Bērnu apkalpošanas nodaļa piedāvā iespēju tikties ar dzejnieku Rihardu Raudoni un uzzināt to, ko mācību grāmatās vēl neraksta - par jaunajiem literātiem un aktuālajām norisēm dzejā. Gaidīsim!