BURŠANA UN TINTE - tas ir Zigmunds Skujiņš

 

25.decembrī rakstniekam Zigmundam Skujiņam apritēs 90. Svinot apaļo jubileju, piedāvājam ieskatu Valmieras integrētajā bibliotēkā pieejamajos materiālos par rakstnieku, kā arī, protams, paša meistara buršanas un tintes mijiedarbībā radušamies darbos: romānos, stāstos, lugās.

 

 

1. Buršana un tinte 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

 

2. Gulta ar zelta kāju : romāns

Mazliet teiksmains vēstījums par Vējagalu dzimtu aptuveni gadsimtu ilgā laikposmā. Daudziem šķietami neticamiem notikumiem pamatā ir reāli vēsturiski fakti, neparasts vien tas, ka viss romānā aprakstītais atgadījies ar vienu vienīgu Vējagalu dzimtu. Tātad Vējagali piedzīvojuši visu, ko piedzīvojusi latviešu tauta.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

 

3. Siržu zagļa uznāciens : rakstnieka nakts pastaigas

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

 

4. Zigmunds Skujiņš : dokumentāla filma

Zigmunds Skujiņš (1926) ir viens no ievērojamākajiem 20. gadsimta otrās puses latviešu prozaiķiem. Viņš ir deviņu romānu un daudzu īsprozas darbu autors, viens no izcilākajiem latviešu noveles meistariem, rakstījis arī lugas, kinoscenārijus un darbojies publicistikā. Zigmunda Skujiņa darbi ir ne tikai sižetiski aizraujoši, bet arī psiholoģiski un analītiski dziļi, tiem raksturīga valodas bagātība, izteiksmes spilgtums un asprātība. Rakstnieks ir spožs vārda meistars, kas latviešu valodā ieviesis daudzus jaunvārdus, – viņam vienmēr rūpējusi dzimtās valodas attīstība, skanīgums un pilnveidošanās.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

 

5. Kailums : romāns

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

 

6. Sarunas ar jāņtārpiņiem : no bezmiega melnrakstiem

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

 

7. Raksti. 2.sēj. Trīs naktis un piecas dienas : Izšķirošie mirkļi

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

Pieejami arī pārējie rakstu sējumi. Tos meklējiet bibliotēkas elektroniskajā katalogā vai nāciet ciemos!

 

8. Vīrietis labākajos gados : romāns

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

 

9. Miesas krāsas domino : romāns 

Z.Skujiņš mainās ar katru darbu, bet nemainīgi paliek viņš pats. Romāns ir nopietns stāsts par mūsu savienotajiem likteņiem un arī ironisks joks, karnevāls un spēle. Tajā dokumentēti fakti, vēsturiskas personas un nemirstīgas mistifikācijas mūsdienu izgaismojumā.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri