NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA

 

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

Lasīšanas čempions kļūs par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru!

Jūsu skolēna uzvara lasīšanas sacensībā būs notikums, ko atcerēties visu mūžu!

Cienījamie bibliotekāri, skolotāji un vecāki!

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) uzsāk jaunu Skaļās lasīšanas sacensību. 11 – 12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni visā valstī var sākt gatavoties aizraujošam pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās. Turpinājumā iepazīstinām Jūs ar sacensību metodiku, kas aizgūta no Holandes, kur šāda veida sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu.

Uzsākot jaunu lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensībai piemērotu lasāmvielu dalībnieki var atrast gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan tās var būt senaizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākuši darbi.

Mēs ceram, ka iesaistīsies ievērojams skaits dalībnieku. Un vai tas nav fantastiski, ja skolēns var sevi saukt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un varbūt pat valsts līmenī? Valsts fināla laikā tiks izvēlēts valsts lasīšanas čempions. Uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vārdā Silvija Tretjakova

 

 

Lasīšanas sacensība notiks soli pa solim :

1.solis - no skolas (klases) līdz bibliotēkai – no septembra vidus līdz 1.decemrim

2.solis – reģiona fināls (Valmieras bibliotēkā)– no janvāra līdz marta vidum

3.solis – Nacionālais fināls (Latvijas Nacionālā bibliotēkā) – maija beigās

Visi konkursa organizēšanas ieteikumi un informācija būs pieejami Valmieras bibliotēkā Bērnu apkalpošanas nodaļā, (galv.bibliotekāre Lolita Dreimane), kā arī Valmieras bibliotēkas mājas lapas sadaļā Bibliotekāriem.

Skaļās lasīšanas sacensības laikā bērni dzirdēs daudz brīnišķīgus fragmentus no grāmatām, ko izvēlējušies viņu vienaudži. Izvēli noteiks visdažādākie iemesli: viņi lasīs smieklīgus, aizraujošus vai vienkārši lieliskus stāstus. Tas veicinās grāmatu lasīšanu un publiskās vai skolas bibliotēkas apmeklējumu.

Lai izdodas!