Sirsnīgi sveicam kolēģes nozīmīgās darba jubilejās!

 

“Kas kalpo grāmatām, tas kalpo garam; kas kalpo garam, tas kalpo pasaulei.” /E.Vildenbruhs/

Sirsnīgi sveicam kolēģes nozīmīgās darba jubilejās:

Lolitu Gaili ar 45 Valmieras bibliotēkā nostrādātiem gadiem

Ilzi Karsu ar 40 Valmieras bibliotēkā nostrādātiem gadiem

Maiju Jostsoni ar 30 Rūjienas pilsētas bibliotēkā nostrādātiem gadiem

Inesi Erdmani ar 20 Valmieras bibliotēkā nostrādātiem gadiem

Sarmīti Krūzu ar 20 Zilākalna pagasta bibliotēkā nostrādātiem gadiem

Guntu Daļecku ar 20 Burtnieku pagasta bibliotēkā nostrādātiem gadiem

Agitu Lapsu ar 15 Valmieras bibliotēkā nostrādātiem gadiem

Gundegu Lapiņu ar 15 Mūrmuižas bibliotēkā – informācijas centrā nostrādātiem gadiem

Svetlanu Jodo ar 10 Valmieras bibliotēkā nostrādātiem gadiem