“Ziņojums par attīstības tendencēm” (IFLA Trend Report) 2017. gada atjaunotās versijas tulkojums latviešu valodā

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs ir sagatavojis Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) “Ziņojuma par attīstības tendencēm” (IFLA Trend Report) 2017. gada atjaunotās versijas tulkojumu latviešu valodā.

2017. gada ziņojumu IFLA ir sagatavojusi, lai padziļinātu izpratni un sniegtu piemērus par globalizācijas, kā arī tehnoloģiju jomas un sabiedrības attīstības tendenču ietekmi uz bibliotēku nozari. Ziņojums ir balstīts uz četru runātāju prezentācijām un priekšlasījumiem IFLA Prezidenta sanāksmē, kas notika 2017. gada aprīlī Atēnās. Sanāksmē galvenā uzmanība tika veltīta idejai par spēcīgu un vienotu bibliotēku telpu, kas nodrošinātu kopīgu atbildi uz aizvien pieaugošās globalizācijas izaicinājumiem. Sanāksme aizsāka nākamo lielo IFLA iniciatīvu – Globālās vīzijas diskusiju (Global Vision discussion).

Lai gan “Ziņojums par attīstības tendencēm” nosaka jauno digitālo paradigmu raksturojošās esošās un varbūtējās nākotnes tendences, tas nemēģina prognozēt bibliotēku nākotni, tikai identificēt spēkus, kas var to ietekmēt. Ziņojumā uzsvērts, ka “bibliotēkas kā sabiedrības struktūras, kuru uzdevums ir palīdzēt indivīdiem un sabiedrībām attīstīties, gan veido, gan ietekmē ārējie faktori. Ja neveltīsim laiku, lai tos izprastu, riskējam tikt pārsteigti nesagatavoti, palaist garām iespējas un galu galā neizpildīt mūsu mērķus. Ja šo laiku izmantosim, novērtēsim tendenču ietekmi un efektīvi reaģēsim – kā daudzi jau to dara – mēs varam būt pionieri, veltot pūles, lai izveidotu spēcīgāku, taisnīgāku un vairāk iesaistītu sabiedrību”. 

 

Izdevums pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/21019600.pdf

 

Sākotnējais IFLA "Ziņojums par attīstības tendencēm" publicēts 2013. gadā un latviešu valodā pieejams https://trends.ifla.org/files/trends/assets/ifla-trend-report_latvian.pdf