Seminārs izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem 17.septembrī

 

Valmieras bibliotēka rīko semināru izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem 2019. gada 17. septembrī Valmieras bibliotēkā, Cēsu ielā 4.

 

Darba kārtība:

10.00-10.30  Bibliotekārā darba jautājumi un aktualitātes. Valmieras bibliotēkas direktores vietniece, metodiķe Kristīne Kīne un Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga

10.30-11.00  BIS Alise stunda. Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona Budule

11.00-11.30  Aktualitātes darbā ar bērniem. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenās bibliotekāresLolita Dreimane un Linda Grundmane

11.30–12.00  Pārtraukums

12.00-12.30  Bibliotēku sadarbība un attālinātie pakalpojumi. Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga

12.30-13.15  Viktorīna: tiešsaistes enciklopēdijas. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Alīna Pūce