Tiešsaistes seminārs pašvaldību publisko iestāžu bibliotēku bibliotekāriem, 17.06.2020.

 

Valmieras bibliotēka organizē tiešsaistes semināru pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāriem 2020. gada 17. jūnijā.

 

Darba kārtība:

13.30 - 13.45 Atgriezeniskā saite par News uzdevumu izpildi. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Alīna Pūce

13.45 - 14.00  Atgriezeniskā saite par E-paraksta uzdevumu. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga

14.00 - 14.15  BIS Alise stunda. Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona Budule

14.15 - 14.30  EPALE stāsts no Latvijas. EPALE Latvija reģionālā koordinatore Vidzemē Anita Apine

14.30 - 14.45  pārtraukums

14.45 - 15.00  Bioloģiskā daudzveidība Latvijā un ES. Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, EDIC Valmiera vadītāja Malva Šķēle

15.00 - 15.20  Oleru muižas ainavu dārzu atjaunošana. Biedrības Oleru muiža pārstāvji Ieva un Kārlis Zemīši

15.20 - 15.40  Pieredzes stāsts par aitkopību. Mazsalacas novada z/s Ķeiķi saimnieki Ilze un Valters Mitāni

15.40 - 16.00  Pieredzes stāsts par biškopību. Sēļu pagasta z/s Bramaņi saimnieks Imants Šillers

16.00 - 16.30  Saruna, diskusija ar z/s pārstāvjiem

16.30 - 17.00  Pieredzes stāsts par dzīvi pēc pārslimotā Covid-19