Seminārs izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem, 15.09.2020.

 

2020. gada 15. septembrī Valmieras bibliotēka rīko tiešsaistē semināru izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem.

 

Darba kārtība:

10.00 – 10.10 Bibliotekārā darba jautājumi un aktualitātes. Valmieras bibliotēkas direktores vietniece, metodiķe Kristīne Kīne

10.10 – 10.20 BIS Alise stunda. Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona Budule

10.20 – 10.35 Aktualitātes darbā ar bērniem. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Lolita Dreimane

10.35 – 10.50 Valmieras integrētās bibliotēkas sagatavotās mācību programmas skolēniem. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Linda Grundmane

10.50 - 11.00 pārtraukums

11.00 - 11.10 "VB pakalpojums - e-grāmatas svešvalodās". Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga

11.10 - 11.40 Tiešsaistes apmācības par Primo meklētāju. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Alīna Pūce