Visi skaitās rītausmas stundā

 

"Ikvienam ir sava iekšējā un ārējā pasaule, kas nenovēršami cilvēkus savieno, taču arī rada atšķirības, tādējādi ikviens ir individualitāte."*

 

2020. gada 11. novembrī Valmieras Pārgaujas sākumskolas 3.d klase un skolotāja Vineta Zēģele piedalījās Ziemeļvalstu literatūras nedēļas "Rītausmas lasījumā", lasot Kristinas Rūšiftes grāmatu "VISI SKAITĀS". Šoreiz gan tikšanās veidota attālināti, sadarbojoties ar Valmieras bibliotēku.

"Lidojot visumā starp tūkstošiem zvaigžņu, pasākums izdevās!" - tā sacīja skolotāja.

 

                

   

 

 

* Citāts no https://www.nordisklitteratur.org/lv/literat%C5%ABra-un-t%C4%93ma/r%C4%ABtausmas-las%C4%ABjums-b%C4%93rniem/

 

#Nordisklitteraturuge

#ZiemeļvalstuLiteratūrasNedēļa2020

#Rītausma

#Krēslasstunda