Valmieras integrētā bibliotēka svin trīspadsmito dzimšanas dienu

 

Valmieras integrētā bibliotēka (VIB) apvieno Valmieras bibliotēku (dibināta 1920. gadā) un Vidzemes Augstskolas (ViA) bibliotēku (dibināta 1996. gadā). Šāda sadarbība pastāv jau 13 gadus. «Liesma» devās ciemos, lai aprunātos ar Valmieras bibliotēkas direktori Daigu Rokpelni un Vidzemes Augstskolas bibliotēkas direktori Evitu Lantrāti.

 

Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne stāsta, ka Valmierā bibliotēku vēsture ir garāka par 100 gadiem, pirmsākumi grāmatu apmaiņai datēti jau ar 1841. gadu. 2007. gada 9. novembrī tika atklātas renovētās bibliotēkas telpas Cēsu ielā 4, pirmais lasītājs šajās telpās tika apkalpots 13. novembrī. Svinēt varētu daudzos datumos, tāpēc valsts svētku mēnesī bibliotēka izvēlējusies svinēt sasniegumus, nevis gadskaitļus, nepieturoties pie konkrēta datuma.

Evita Lantrāte norāda, ka, sadarbojoties publiskai bibliotēkai ar senām tradīcijām un jaunai reģiona augstskolas bibliotēkai, ir izdevies radīt īpašu vietu Valmierā, kur studentiem, pētniekiem un iedzīvotājiem satikties, iedvesmoties un izzināt pasauli dažādos veidos.

Daiga Rokpelne pastāstīja, ka šis gads neapšaubāmi ir pārsteigumu un strauju pārmaiņu gads, kas mainījis un paplašinājis bibliotēkas pakalpojumus un ieviesis jauninājumus saziņā un dialogā ar lietotājiem.

Lai veicinātu iedzīvotāju informācijas un kultūras patēriņa paradumu maiņu, palīdzētu un iedrošinātu dažādu paaudžu cilvēkus būt digitāli aktīviem un izmantot ikdienas dzīvē nepieciešamos attālinātos pakalpojumus, bibliotēka ir ieviesusi «Digitālā atbalsta dienas», turpina senioru apmācības (šobrīd individuāli). Piedāvā arī attālinātos apmācību kursus un citas aktivitātes skolēniem un pieaugušajiem, izmantojot šogad izveidotās Vidzemes Augstskolas Aktīvās mācīšanās klases nodrošinātās iespējas, kas ietver jauniešiem saistošus tehnoloģiju risinājumus. Arī pasākumi visām paaudzēm un citas aktivitātes šobrīd tiek veidotas virtuālajā vidē, tā paplašinot iesaistīto dalībnieku ģeogrāfisko aptvērumu. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, bibliotēka aktīvi darbojas sociālajos medijos, informējot par bibliotēkas pakalpojumiem un aktualitātēm, iesaistot konkursos un citās norisēs.

Līdztekus jaunajām darba formām lasītāji izmanto un augsti novērtē apvienotās bibliotēkas krājuma daudzveidīgo grāmatu, žurnālu un citu resursu piedāvājumu un to, ka arī ārkārtas situācijā bibliotēka sniedz šos pakalpojumus. Šī gada jaunums – sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku iedzīvotājiem tiek piedāvātas lieldrukas grāmatas un audiogrāmatas. Bibliotēka turpina aktīvi iesaistīt lasītājus 3td e–Grāmatu bibliotēkas iespēju izzināšanā un izmantošanā, kas jaunajos apstākļos ir īpaši nozīmīgi. Kā uzmundrinošu atbalstu Valmieras integrētā bibliotēka, tāpat kā visas Latvijas publiskās bibliotēkas, šī gada beigās saņems augstvērtīgas grāmatas, un jau šobrīd bibliotekāri piedalās digitālo prasmju pilnveides mācībās, pateicoties Kultūras ministrijas pieņemtajam lēmumam daļu no Latvijas valdības piešķirtā finansējuma novirzīt bibliotēkām.

Viens no nākamo gadu izaicinājumiem ir administratīvi teritoriālā reforma, kuras laikā Valmieras bibliotēkai kā reģiona galvenajai bibliotēkai palielināsies darbs jaunās administratīvās teritorijas vienotas identitātes veidošanā un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā visiem jaunā novada iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.

Valmieras integrētā bibliotēka 13 gadus savus pakalpojumus ir attīstījusi ciešā sadarbībā ar vietējo kopienu un Vidzemes Augstskolas studentiem un pētniekiem un nodrošinājusi vidi izaugsmei. Bibliotēku direktores ir pārliecinātas, ka nākamajos gados pakalpojumi virtuālajā telpā Valmieras integrētās bibliotēkas darbībā ieņems arvien lielāku nozīmi, bet bibliotēka spēs nodrošināt balansu starp klātienes un virtuālajiem pakalpojumiem.

 

Foto: Ārija Romanovska. No kreisās: Valmieras bibliotēkas direktore Dai­ga Rokpelne un Vidzemes Augstskolas bibliotēkas direktore Evita Lantrāte. 

Autors: Ginta Riekstiņa
Datums: 27.11.2020
Izdevums: Liesma
Rubrika: Ziņas
http://news.lv/Liesma/2020/11/27/valmieras-integreta-biblioteka-svin-trispadsmito-dzimsanas-dienu