Tiešsaistes seminārs pašvaldību publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām, 31.03.2021.

 

Valmieras EDIC sadarbībā ar Valmieras bibliotēku tiešsaistes platformā Zoom organizē semināru pašvaldību publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām 2021. gada 31. martā.


Darba kārtība:

10.00 - 10.15 Atgriezeniskā saite par tiešsaistes apmācībām “Novadpētniecības datubāze BIS Alisē”. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Alīna PŪCE

10.15 - 10.25 BIS Alise stunda. Valmieras bibliotēkas Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja Ilona BUDULE

10.25 - 10.30 pārtraukums

10.30 - 12.00 Interaktīvs seminārs “Personīgās vērtības kā labs pamats darbam sarežģītos apstākļos”. Organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants un treneris Uldis PĀVULS

12.00 - 12.15 pārtraukums

12.15 - 12.25 Aktualitātes darbā ar bērniem un jauniešiem. Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Lolita DREIMANE

12.25 - 12.35 Informācija par novadpētniecības konkursu “Nozīmīgas personības vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam”. Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Agita LAPSA

12.35 - 12.50 Mazsalacas pilsētas bibliotēkas dalība “TECH.LIBRARY” projektā. Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja Zane BERGA