Aicinām iepazīties ar lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2021. gada grāmatu KOLEKCIJU!

Paldies par atbalstu! Paldies par dalību! Bērnu, janiešu un vecāku žūrija 2021 ir noslēgusies, "Lielie lasīšanas svētki" - aizvadīti, uzvarētāji - noskaidroti!

Piektdien, 18. martā, tiešsaistē Latvijas Nacionālā bibliotēkā (LNB) notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” svinīgais noslēguma pasākums. Ceremonijas ierakstu iespējams noskatīties LNB Youtube lapā.

Programmas uzdevums, no tās pirmsākumiem 2001. gadā, ir palīdzēt satikties grāmatām un to lasītājiem, nodrošināt plašāku piekļuvi nesen izdotām grāmatām un ar pozitīviem stimuliem rosināt lasītāju kopienas veidošanos un komunicēšanu gan Latvijā, gan latviešu diasporas centros 30 pasaules valstīs. Kopumā programmā iesaistījās 859 skolas un bibliotēkas, radot labvēlīgus apstākļus lasīšanai un sarunām par grāmatām. 15630 lasītāji vecumā no 5 gadiem līdz pat sirmam vecumam sniedza arī rakstisku vērtējumu par izlasīto, autori jau saņēmuši grāmatu vērtējumus.

Lielie lasīšanas svētki aizritēja solidaritātes noskaņā ar kara ciešanu plosīto Ukrainu. Tulkotājs Māris Salējs, saņemot balvu par 9+ vecumgrupas lasītāju visaugstāk vērtēto grāmatu - ukraiņu rakstnieces Halinas Vdovičenko grāmatu “36 un 6 kaķi”, aizkustinājumā atzina, ka bērnu žūrija ir vispatiesākā un godīgākā žūrija. Savā un autores vārdā viņš pateicās visiem vērtētājiem un nolasīja emocionāli ļoti skaudro, bet gaišu cerību pilno ukraiņu rakstnieces tikko sarakstīto pasaku “Mākoņu puzlis”:

“Atskrēja ļaunas uguns lapsenes. Tās bez žēlastības iznīcināja visu virs zemes. Nodedzināja mājas un dzelzceļus, iznīcināja vilcienus un tiltus, kalniņus, batutus un šūpoles. Pieaugušie cīnījās uz dzīvību un nāvi ar trakajām lapsenēm, pieaugušie centās aizsegt debesis no nāvējošajiem dzeloņiem – bet nebija ar ko. [..] Mākoņu puzlis sadega ugunī. No tā pāri nepalika nekas. Nekas, izņemot divus paglābušos gabaliņus. Viens atradās starp grāmatas lapām, cits bija iekritis zemē, kā aizmirsta sēkliņa.”

Pasaka stāsta par bērniem, kuriem izdodas ar mākoņu puzli kā kupolu, ko var noturēt tikai iztēles un domu spēks, aizvērt debesis. “Viņi nezināja, kas tas nav iespējams. Un tādēļ to paveica.” To Māris Salējs novēlēja arī visiem pieaugušajiem.

Izdevniecības “Latvijas Mediji” vadītāja Evija Veide savā apsveikuma runā atzīmēja, ka bērnu žūrija grāmatu lasīja pagājušajā gadā, kad mazie lasītāji vēl nepazina Ukrainas karoga krāsas un nezināja pilsētu nosaukumus. Grāmata “36 un 6 kaķi” ir laba bērnu grāmata un tajā tautība un vieta nav svarīgas, atzina izdevēja. “Šī grāmata ir prieka sēkliņa, un drosme ir viena no šīs grāmatas morālēm”.

2021. gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekciju veidoja 28 grāmatas no 8 izdevniecībām. Tās bija 11 oriģinālliteratūras grāmatas un 17 tulkojumi no 10 valodām – igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, ukraiņu, franču, angļu, vācu un nīderlandiešu. Pirmo trīs vietu atzinību ieguvušas 7 oriģinālliteratūras grāmatas un 8 tulkojumi. Lūk, uzvarētāji:

5+ grupā:
1.vieta – Agnese Vanaga “Pagalma enciklopēdija jeb kas tad tas?” (il. Agate Lielpētere. Zvaigzne ABC, 2020)
2.vieta – Juris Zvirgzdiņš “Kapteiņa zirdziņš” (il. Mārtiņš Zutis. Liels un mazs, 2020)
3.vieta – Bens Berants “Bubuļbailes” (tulk. Gunta Apse. Latvijas Mediji, 2020)

9+ grupā:
1.vieta – Halina Vdovičenko “36 un 6 kaķi” (tulk. Māris Salējs. Latvijas Mediji, 2020)
2.vieta – Mika Kerenens “Armando” (tulk. Daila Ozola. Pētergailis, 2020)
3.vieta – Ieva Melgalve, Elizabete Lukšo-Ražinska “Emī un Rū. Robota sirds. (Tuta Media, 2020)

11+ grupā:
1.vieta – Sāra Penipārkere “Pakss” (tulk. Laura Bebre. Zvaigzne ABC, 2020)
2.vieta – Dzintars Tilaks. “Šausmiņa” (Zvaigzne ABC, 2020)
3.vieta – Ulfs Starks “Bēguļi” (tulk. Jolanta Pētersone. Liels un mazs, 2020)

15+ grupā:
1.vieta – Džeina Šteinberga. “Lasītāja” (Zvaigzne ABC, 2020)
2.vieta – Dženija Hana “Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi” (tulk. Krista Betija Samauska. Zvaigzne ABC, 2020)
3.vieta – Katrīna Randela “Čells, Sofija un Parīzes jumti” (tulk. Māra Poļakova. Jāņa Rozes apgāds, 2020)

Vecāku žūrija:
1.vieta – Laura Vinogradova “Upe” (Zvaigzne ABC, 2020)
2.vieta – Delfīne de Vigāna “Lojalitātes” (tulk. Inta Šmite. Jāņa Rozes apgāds, 2020)
3.vieta – Kristīne Ulberga “Kariete uz Santjago” (Dienas Grāmata, 2020)

Tik lieli panākumi oriģinālliteratūrai lasīšanas veicināšanas programmas 21 gada pastāvēšanas laikā nav bieži novēroti. Lasītājs pieprasa nozīmīgus, interesantus stāstus, ar kuriem identificēties.

Vai rakstniekam, tulkotājam, ilustratoram un izdevējam ir svarīgi saņemt daudzskaitlīgu, atklātu un godīgu vērtējumu par savu veikumu? Dažkārt pusvārdos, vaļsirdīgo vērtējumu daudzveidībā visprecīzāk saskatāma grāmatu un lasīšanas pravietiskā nozīme. Tā ir iespējams skaidrāk apjaust, vai lasītājs ir uztvēris, ko autors vēlējies pateikt. Un kāds ir lasītājs, šeit un tagad. Galvenais ir savienība, garīgā saikne lasītāju globālajā kopienā. Turklāt 15 grāmatu izlase ir labs ceļvedis ikvienam lasītājam.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas īstenošanu un Lielo lasīšanas svētku norisi atbalsta LR Kultūras ministrija, pagājušajā gadā skolu iesaisti finansēja Valsts izglītības satura centrs (VISC) Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros. Satura pilnveidošanu un organizatorisko darbu veic Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar reģionālajām bibliotēkām un citiem atbalstītājiem.

Informāciju sagatavoja:

Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centra vadītāja

 

Par Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021. gada kolekcija

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus. 2018. gadā programmā bija ap 20 000 lasītāji no 630 Latvijas bibliotēkām un skolām, kā arī 57 latviešu diasporas centriem citās pasaules valstīs.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

Ieteiktās grāmatas palīdzēs vecākiem, skolotājiem un bibliotekāriem vieglāk orientēties bagātajā bērnu un jauniešu grāmatu klāstā. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas lasītāji soli pa solim varēs iesaistīties bibliotekāru rosinātās aktivitātēs, kuras, ļoti ceram, drīz būs iespējamas arī klātienē.

Lai aizpildītu grāmatu kolekcijas vērtēšanas anketu, dodieties uz: https://bernuzurija.limequery.com/179228?lang=lv
Valmieras bibliotēkas piekļuves kods: CGVHT

Preses konference par atbalstu LNB lasīšanas veicināšanas programmai "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021" varat apskatīt šeit

 

Kā iesaistīties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā?