"Zvirbulēna koferis" dodas vasaras atpūtā. Uz tikšanos rudenī!

"Zvirbulēna koferis" dodas vasaras atpūtā. Uz tikšanos atkal rudenī!

 

Pandēmijas laikā Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas “Ceļojošais Zvirbulēna koferis” turpināja ceļojumus uz Valmieras pirmsskolas izglītības iestādēm.

Koferī var atrast dažādas grāmatas, iegrimt pasaku ceļojumā, enciklopēdiju pasaulē vai ieklausīties putnu dziesmās skaņu grāmatās. 

Paldies par pārsteiguma zīmējumiem no Valmieras PII “Pienenīte” grupiņām “Skudriņas”, “Mārītes”, “Taurenīši” un “Bitītes”, kuri atrasti “Zvirbulēna kofera” Viesu grāmatas mapīte.

 

"Zvirbulēna koferis" dodas vasaras atpūtā. 

Uz tikšanos atkal rudenī!