Tiešsaistes informatīvais seminārs izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem, 22.09.2021.

 

22. septembrī Valmieras bibliotēka rīko tiešsaistes informatīvo semināru izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem.

Darba kārtība:


10.00 – 10.10 Bibliotekārā darba aktualitātes. Kristīne Kīne (Valmieras bibliotēka)
10.10 – 10. 25 BIS Alise aktualitātes. Ilona Budule (Valmieras bibliotēka)
10.25 – 10.40 Aktualitātes darbā ar bērniem. Lolita Dreimane (Valmieras bibliotēka)
10.40 – 11.10 Piedāvājums skolotājiem un skolēniem izmantot Valmieras bibliotēkas abonētās datubāzes un e-grāmatas. Olga Kronberga (Valmieras bibliotēka)
11.10 – 11.30 Virtuālā ekskursija pa Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra bibliotēku. Anita Kalniņa (Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra bibliotēka)