Tiešsaistes seminārs Valmieras novada publisko bibliotēku bibliotekāriem, 29.09.2021.

 

2021. gada 29. septembrī plkst. 10.00 Valmieras bibliotēka tiešsaistes platformā Google Meet rīko semināru Valmieras novada publisko bibliotēku bibliotekāriem

Darba kārtība:

10.00 – 10.20 Bibliotēkas un administratīvi teritoriālā reforma. Daiga Rokpelne (Valmieras bibliotēka)
10.20 – 10.40 Pašvaldības pakalpojumu pieejamība Valmieras novada publiskajās bibliotēkās. Aija Ose (Valmieras novada pašvaldības Audita un kvalitātes vadības nodaļa)
10.40 – 11.00 Maksas pakalpojumi un to samaksas kārtība bibliotēkās. Rita Pole (Valmieras novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa)
11.00 – 11.10 pārtraukums
11.10 – 11.30 Bibliotekārā darba aktualitātes. Kristīne Kīne (Valmieras bibliotēka)
11.30 – 11.45 BIS Alise aktualitātes. Ilona Budule (Valmieras bibliotēka)
11.45 – 12.00 Aktualitātes darbā ar bērniem. Lolita Dreimane (Valmieras bibliotēka)
12.00 – 12.20 Piedāvājums izmantot Valmieras bibliotēkas abonētās datubāzes un e-grāmatas. Olga Kronberga (Valmieras bibliotēka)