Seminārs Valmieras novada publisko bibliotēku bibliotekāriem, 28.10.2021.

 

Valmieras bibliotēka 2021. gada 28. oktobrī plkst. 12.00 tiešsaistes platformā Google Meet rīko semināru Valmieras novada publisko bibliotēku bibliotekāriem.


Darba kārtība:


12.00 - 12.15 Bibliotekārā darba aktualitātes. 10.UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa. Olga Kronberga (Valmieras bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā)


12.15 - 12.45 Valmieras bibliotēkas organizētais profesionālais konkurss filiālbibliotēkām novadpētniecības darbā “Nozīmīgas personības vietējās teritorijas saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. - 1991. gadam”. Agita Lapsa (Valmieras bibliotēkas vecākā bibliotekāre – novadpētniecības eksperte).

Vārds konkursa dalībniekiem:


12.45 - 12.55 “Helēna Lūsīte – kolhoza “Kaļiņina v. nos.” valdes priekšsēdētāja (1955-1959)”. Zane Berga (Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja)


12.55 - 13.05 “Nozīmīgas personības Kauguru pagasta saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. – 1991. gadam”. Gundega Lapiņa (Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkas vadītāja)


13.05 - 13.15 “Padomju saimniecības “Burtnieki” direktors Arvīds Rihters”. Gunta Daļecka (Burtnieku pagasta bibliotēkas vadītāja)


13.15 - 13.45 Laiks atziņām un jautājumiem


13.45 - 14.00 Pārtraukums

14.00 - 15.00 Novadpētniecības darba ietekmes plānošana. Kur esam, kurp ejam. Kristīne Pabērza-Ramiresa (Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas /International Federation of Library Associations and Institutions/ IFLA) Biedru iesaistes speciāliste)


15.00 - 15.30 Noslēguma diskusija