Tiešsaistes seminārs Valmieras novada pašvaldību publisko bibliotēku un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem, 16.03.2022.

 

Valmieras bibliotēka organizē tiešsaistes semināru pašvaldību publisko bibliotēku un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem. Marta mēneša tēma - “Darbs ar bērniem”.

Semināra programma:

  • 13.00 - 13.10 Semināra atklāšana. Darba aktuāli jautājumi. O. Kronberga, Valmieras bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā.
  • 13.10 - 13.50 BIS Alise aktualitātes. Ilona Budule, Valmieras bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja.
  • 13.50 – 14.00  pārtraukums
  • 14.00 - 16.00 Sarunas un ieteikumi pasākumu un  aktivitāšu veidošanā pirmskolas un sākumskolas bērniem. Tikšanās ar  Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vecāko bibliotekāri Līgu Bujani, Valmieras PII audzinātāju Initu Miglavu un Cēsu 2. pamatskolas skolotāju Lieni Švernu.