Seminārs Valmieras novada pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāriem, 18.05.2022.

 

Semināra darba kārtība:

9.00 - 10.00 VIRJA grāmatu galds

10.00 -10.15 Semināra atklāšana. O. Kronberga, Valmieras bibliotēkas direktores vietniece metodiskajā darbā

10.15 – 10.30  Aktuālie darba jautājumi. Ilona Budule, Valmieras bibliotēkas Komplektēšanas un automatizācijas nodaļas vadītāja

10.30 – 11.00 Grāmatu uzglabāšanas ieteikumi bibliotēkām. Dace Lase, Valmieras bibliotēkas Komplektēšanas un automatizācijas nodaļas vecākā bibliotekāre

11.00 -11.10 pārtraukums

11.10-12.30  Valmieras novada pašvaldības publisko bibliotēku krājuma, publicitātes un novadpētniecības darba stratēģiju izstrāde. Darbs darba grupās.

12.30 -13.30  *pusdienu pārtraukums

13.30 – 14.30 Stratēģiju darba grupu darba kopsavilkuma prezentēšana, apspriede, vienošanas par principu iekļaušanu bibliotēku darba plānošanas dokumentos.

14.30 – 14.45 Aktualitātes darbā ar bērniem. Lolita Dreimane, Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre

14.45 – 15.00  Semināra noslēgums.