Skanīgus svētkus!

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņa nakti neguliet,
Tad rītā redzesiet,
Kā saulīte rotajās.