Eiropas izaicinājums 2022

Vaidavas, Rencēnu 2. un Vecates pagastu bibliotēkas apstiprinātas dalībai  programmā ‘Eiropas izaicinājums 2022’.

Eiropas Kultūras fonds (turpmāk tekstā) EKFdibināts Šveicē 1954.gadā. Pašreiz fonda mājvieta ir Amsterdamā un tas regulāri piedāvā aizvien jaunas un aktuālas iniciatīvu atbalsta programmas, sadarbībā ar Eiropas valstu kultūras un izglītības iestādēm. Pēc tam, kad 2021.gadā veiksmīgi noslēdzās pilotprojekts, kurā piedalījās arī Valmieras bibliotēka, šogad maijā - Eiropas dienā, tika izsludināts projektu konkurss ‘Eiropas izaicinājums 2022’. Konkursam pieteicās 22 valstis, no kurām atbalstu guva vien  14 valstu iesniegtās iniciatīvas. Viens no 32 Eiropas bibliotēku iesniegtajiem projektiem ir Valmieras novada trīs lauku bibliotēku kopdarbs, kurā apvienojušās Vaidavas, Rencēnu 2. un Vecates pagastu bibliotēkas.

EKF projekta programma ir izstrādāta, lai atbalstītu Eiropas valstu bibliotēku un kopienu radošu sadarbību, meklējot un rodot risinājumu aktuāliem jautājumiem - sociālā nevienlīdzība, izolācija, iekļaujošas sabiedrības veidošana, garīgās veselības stiprināšana un kopienas stiprināšana. Vaidavas, Rencēnu 2. un Vecates pagastu bibliotēkas savā kopīgajā projektā aktualizējušas bibliotēkas nozīmi laukos, tās pieejamību un pakalpojumu stabilitāti.  To izceļ arī EKF direktore Andre Wilkens, uzsverot, ka kopienā bibliotēkai ir īpaša vieta - tā ir saikne ar vietējiem iedzīvotājiem, uzticamu zināšanu un informācijas mājvieta.

Mērķtiecīgas zināšanas, uzticama informācija; vieta, kur satikties un sarunāties; veids, kā stiprināt savu pašapziņu un garīgo labsajūtu - tas ir lauku bibliotēkas attīstības ceļš, kādu to veido pagastu bibliotēkas. Dalība projektā dod iespēju papildināt piedāvājumu pagastu ļaudīm, tāpēc, sadarbībā ar speciālistiem, tiks veidota biblioterapijas programma, kurā sava vieta būs gan mākslas, gan kustības elementiem, kā arī psihoterapeitiskam skatījumam uz garīgās veselības stiprināšanas iespējām, izmantojot bibliotēku resursus.
Projekta programmas aktivitātes tiks uzsāktas jau šajā rudenī un turpināsies līdz 2023.gada maijam.