Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmata

LNB Bibliotēku attīstības centrs publicē “Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba rokasgrāmatu”. Plašāka informācija Latvijas Bibliotēku portālā: https://www.biblioteka.lv/lnb-biblioteku-attistibas-centrs-publice-latvijas-biblioteku-novadpetniecibas-darba-rokasgramatu/