ES informācija

Aicinājums skolēniem piedalīties ikgadējā pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”

Šogad pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS!) notiks 14. reizi, pēc trim gadiem atgriežoties klātienes formātā. Tā devīze būs “Jaunatnes dialogi par demokrātiju”, un tas notiks no 2023. gada 23. marta līdz 24. martam.

Tā kā pasākums sekos gadam, kura laikā dominēja krīze Ukrainā, draudi miermīlīgiem režīmiem un neprognozējamas sociālas un ekonomiskas problēmas, kas izraisa sistēmiskas pārmaiņas, nākamgad pasākumā īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, kā palielināt informētību par demokrātiskām vērtībām, vienlaikus veicinot kritisku domāšanu, jauniešu iespēju uzlabošanu un jauniešu līdzdalību.

Pasākuma gaitā skolēni piedalīsies darbsemināros un interaktīvās darbībās, lai viņi varētu nākt klajā ar ieteikumiem, kas tiks iesniegti Eiropas iestādēm un augsta līmeņa Eiropas politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.

Reģistrācija ir sākusies, un var pieteikties skolas no visām ES dalībvalstīm un septiņām kandidātvalstīm (Albānijas, Moldovas, Ziemeļmaķedonijas Republikas, Melnkalnes, Serbijas, Turcijas un Ukrainas). Ja esat skolotājs vidusskolā un mācāt 16–18 gadus vecus skolēnus, aicinām jūs nosūtīt pieteikumu dalībai 2023. gada pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS!).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 30. novembris.

KĀ PIETEIKTIES:

Skolām, kas vēlas piedalīties, jāaizpilda pieteikums EESK tīmekļa vietnē.

Pēc nejaušības principa izraudzīsimies pa vienai skolai no katras valsts. Šīs skolas tiks aicinātas izraudzīties trīs, vēlams, priekšpēdējās klases skolēnus, kas piedalīsies pasākumā, un vienu skolotāju, kurš viņus pavadīs. Gatavojoties pasākumam, EESK locekļi apmeklēs katru izraudzīto skolu, lai sagatavotu skolēnus un skolotājus gaidāmajam pasākumam. Pirms apmeklējumiem skolas saņems mācību materiālus un dokumentus.

Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar EESK Preses nodaļu – Agata Berdys, +32 (0)2 546 9476, [email protected], @EESC_PRESS

Informāciju sagatavojusi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)