ES informācija

EP aicina iesniegt grantu pieteikumus nākamgad un 2024. gadā īstenojamiem mediju projektiem

Programmas mērķis ir atbalstīt plašsaziņas līdzekļu projektus, kas sniedz regulāru, uzticamu, daudzveidīgu un bezpartejisku informāciju par gaidāmajām 2024. gada EP vēlēšanām, kā arī par EP politisko un likumdošanas darbu (Atveseļošanas un noturības mehānisms, Zaļais kurss, Eiropa pasaulē u.c.) un tā ietekmi uz cilvēku ikdienas dzīvi.

Vienlaikus programmas mērķis ir arī veicināt līdzdalību un iesaistīt iedzīvotājus un organizācijas debatēs par 2024. gada EP vēlēšanām, organizējot tiešsaistes un neklātienes pasākumus, aptaujas utt.

Pretendentiem savos priekšlikumos jāapraksta, kā tie plāno sasniegt abus mērķus.

Maksimālais atbalsta apmērs - 70% projekta attiecināmo izmaksu, bet indikatīvais EP līdzfinansējums katram apstiprinātajam projektam ir EUR 30 000 - 200 000. Grantu saņēmējiem tiks garantēta redakcionālā neatkarība, vienlaikus sagaidot neatkarību no jebkāda veida iespējama citu pušu spiediena vai norādēm. Projekta īstenošanas laiks ir vismaz seši mēneši laikā no 2023. gada 1.septembra līdz 2024. gada 31. decembrim. Projekta īstenošana jāuzsāk, vēlākais, 2023. gada 31. decembrī.

Finansējumu paredzēts piešķirt šādiem projektiem (saraksts nav izsmeļošs), visos gadījumos svarīga to pieejamība tiešsaistē:

- TV raidījumiem vai rubrikām raidījumos;

- radioraidījumiem vai rubrikām raidījumos;

- multimediju projektiem, kas pieejami arī sociālajos medijos;

- pārrobežu projektiem (vairāku Eiropas mediju sadarbības projektiem);

- faktu pārbaudes un dezinformācijas atspēkošanas projektiem.

Plašāka informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, vērtēšanas kritērijiem, atbalstāmajiem projektiem u.c. atrodama šeit. Pieteikumi iesniedzami līdz 2023. gada 26. janvāra pulksten 17.00 pēc Briseles laika.