"Vīrieša skats: vīrietis senajās fotogrāfijās"

Valmieras integrētajā bibliotēkā no šā gada 10. līdz 30. janvārim skatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidota izstāde "Vīrieša skats: vīrietis senajās fotogrāfijās".       

Izstādē "Vīrieša skats: vīrietis senajās fotogrāfijās" apkopoti foto uzņēmumi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma un vairāku privātpersonu arhīviem, kas aptver laika posmu no 19.gadsimta beigām līdz 20.gadsimta vidum.

Foto ekspozīcija piedāvā aplūkot vīrieša attiecības gan ar sievietēm un bērniem, gan tehniskām lietām. Tāpat fotogrāfijas rāda vīrieti darbā un atpūtā, kā arī iepazīstina ar to laiku profesiju un vaļasprieku izvēli. Savukārt citas apliecina, cik liela nozīme vīrieša dzīvē ir stilam, draudzībai un labai kompānijai.

Lai gan izstādes foto uzņēmumos redzamos vīriešus no mūsdienām šķir ievērojams laika sprīdis, tie katrā ziņā sevi apliecina tikpat dažādi un daudzpusīgi kā šodien – gan nopietni un atbildīgi, gan nepiespiesti un jautri. Tādējādi, aplūkojot senās fotogrāfijas, varam ieraudzīt ne tikai vienkārši reiz dzīvojošus cilvēkus, bet varam novērtēt tā laika aktuālos notikumus, modes, izklaides un paradumus. Tāpat arī nojaust, kas tolaik ir bijis nozīmīgs un kas nav pat uzskatīts par iemūžināšanas fotogrāfijās vērtu.