Margaritai Stārastei - 100

Š.g. 1. februārī  plkst. 12.00 Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa ģimeņu rītā aicina Jūs atzīmēt Margaritai Stārastei -  100. Atnāc arī Tu un paviesosimies Dižmežā kopā ar Muzikāli dramatisko teātri "Spēlīte", veidosim kukainīšus pasaku pļavai un noskatīsimies īsu filmiņu par Margaritu Stārasti.

Ieejas maksa: 5 konfektes pēc paša izvēles.