Dzimtās valodas diena

Ik gadu 21. februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu.Valmieras integrētajā bibliotēkā šajā dienā plkst. 14.00 tikšanās ar Diti Liepu, lingvisti, Latviešu valodas aģentūras speciālisti, priekšlasījumā „Mūsdienu latviešu valoda. Pagātnes mantojums un ieskats nākotnē. Valodas kultūras etiķete un netiķete."

Informācija:
Šogad aprit jau 14 gadu, kopš Latvijā un visā pasaulē 21. februārī tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Tās laikā valstis aicinātas izcelt katru valodu kā vērtību, īpaši uzsverot valodas nozīmi indivīda attīstībā un sabiedrības veidošanā un akcentējot valodu un kultūru daudzveidību kā nacionālu bagātību. Latvijā un pasaulē Starptautiskā dzimtās valodas diena tradicionāli veltīta dažādām nozīmīgām tēmām, tostarp lingvistiskai dažādībai un apdraudētajām valodām, Braila rakstam un zīmju valodai, valodai kibertelpā, multilingvālai izglītībai un valodas mācību grāmatām u.c.