Lursoft piedāvājumi: Laikrakstu bibliotēka un Studenta komplekts

Lai popularizētu Laikrakstu bibliotēkas datubāzes un Studenta komplekta izmantošanu un aktivizētu lietotāju interesi par šiem resursiem, Lursoft ir sagatavojis News.lv un Studenta komplekta informatīvos bukletus.

 
Informējiet savus lietotājus un studentus par iespēju izmantot šos resursus!