Reinis Cukurs. Mazsalacas pagasta hronika

Last changed on Tue, 21/05/2019 - 10:02

Skolotājs Reinis Cukurs (1866- ?)

“No 1883.-1887. g. mācījies Cimzes skolotāju seminārā Valkā. Bijis skolotājs Liepupē un Mazsalacā. Piedalījies 1905.g. kustībā, emigrējis, vadījis proģimnāziju Malajā. Pēc atgriešanās Latvijā no 1920.-1923.g. organizējis un vadījis Jelgavas skolotāju institūtu. Nodibinājis Tautas konservatoriju Jelgavā, labierīcības biedrību Saulkrastos. Sarakstījis mācību grāmatas, tūristu ceļvežus.”

Avoti:

Valkas bibliotēka: "Jāņa Cimzes vadītā Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra pazīstamākie audzēkņi"

Time & Note ieraksts par Reini Cukuru

 

Reiņa Cukura “Mazsalacas pagasta vēsture” pēc autora manuskripta elektroniski sagatavota un publicēta 2007. gadā mājas lapā sauleskoks.lv. Pēc lapas slēgšanas, darbs lasītājiem vairs nebija pieejams.

Autors darbā apkopojis ziņas par Valtenbergas muižu, Mazsalacu un Mazsalacas, Ramatas, Skaņkalnes pagastiem laika periodā no 1127.–1941. gada oktobrim, ka padomju karaspēks pamet Mazsalacu.

Padomu gados rokraksts galabājās pie Mazsalacas vidusskolas vēstures skolotāja Normunda Lustes, vēlāk, kopā ar skolas muzeja materiāliem, nonāca pie jau nākošā vēstures skolotāja Jāņa Reinvalda. Šobrīd tas glabājas Mazsalacas bibliotēkā.

Oriģināls padomju gados stipri cietis, jo fotogrāfijas un izgriezumi no laikrakstu slejām, kurus autors pievienojis manuskripta tekstā, izplēsti, tādēļ zuduši. Gatavojot digitālo versiju, tās veidotājs Valters Grīviņš (biedrība “Saules Koks”) piemeklējis ilustrācijai Mazsalacas senos uzņēmumus, kā arī atsevišķā nodaļā papildinājis izdevumu ar mūsdienu fotomateriālu. Tāpat pievienotas piezīmes un skaidrojumi.

 

Grāmata publicēšanai sagatavota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

© Teksts – Reinis Cukurs

© Teksta ievadīšana – biedrība “Mazsalacas attīstības projekti”

© Makets, redakcija, ilustrāciju sagatavošana un paskaidrojumi – biedrība “Saules Koks”

 

Reinis Cukurs. Mazsalacas pagasta hronika